Testamente

Hvorfor oprette testamente? Er det overhovedet nødvendigt?

Mange mennesker tror, at testamenter kun er noget, som velhavende mennesker behøver at oprette. Det er en misforståelse.

I gamle dage blev man gift, fik børn og levede sammen til sine dages ende. Sådan er det ikke mere. I dag er det ikke usædvanligt at have været gift flere gange og have børn fra forskellige forhold. Familier med dine, mine og vore børn er snarere hovedreglen end undtagelsen. Det er heller ikke alle par, som vælger at indgå ægteskab, mange lever sammen uden at være gift med hinanden, nogle par lever slet ikke sammen, flere end tidligere vælger ikke at få børn, hertil kommer de mange singler og det stigende antal personer, som lever i bofælleskaber.

Der er altså relationer på kryds og tværs.

Hvis der ikke oprettes testamente, fordeles arven efter arvelovens almindelige bestemmelser, men det er langt fra altid den mest hensigtsmæssige løsning i det pågældende tilfælde. For eksempel arver ugifte samlevende slet ikke hinanden, medmindre de har bestemt det ved testamente. I nogle relationer vil et testamente være en forudsætning for, at en familie eller den længstlevende kan overleve økonomisk, hvis den ene falder bort. En stor del af den danskernes formue ligger i pensionsopsparinger. Pensionsudbetalinger tilfalder den begunstigede uden om boet, men hvad så med de andre, man holder af? Dem så man måske gerne tilgodeset, når den begunstigede ikke er længere? Det sker i mange tilfælde ikke af sig selv.

Når der ikke længere er en ”familiemønster-standard” således, at lovgiver kan bestemme regler til varetagelse af flertallets behov, så er der brug for en arvelov, som giver mulighed for individuel tilrettelæggelse, og en sådan fleksibel lovgivning på arverettens område fik vi i 2008. Det individuelle hensyn forudsætter ganske vist, at der skal oprettes testamente, og for ægtefællers vedkommende ofte tillige en ægtepagt, men det nye er, at det er muligt nu så at sige at skræddersy en model, som passer til den enkeltes behov, uanset hvilken livssituation den pågældende måtte befinde sig i.

Så ja, for rigtig mange mennesker er et testamente en nødvendighed for, at de kan opnå at sikre lige dem, de ønsker, den dag de ikke selv er mere.