Idégrundlag

Min mission og ambition med virksomheden er at yde specialistviden på højeste faglige niveau, hvor der samtidigt er plads til klienten som menneske.

Baggrund

Jeg er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet. Udover mit virke som advokat med speciale i familie-arveret samt dødsbobehandling har jeg dels arbejdet som virksomhedsjurist inden for blandt andet fondsret, dels som jurist i Civilretsdirektoratet i Fondsstyrelsen, herunder i Lenskontrollen, hvor jeg arbejdede under prof. dr. jur. Ditlev Tamm.

Sideløbende med min advokatkarriere var jeg fra 1994-2000 underviser ved Københavns Universitet som manuduktør i Familie-Arveret og ekstern lektor i Privat Generationsskifte.

Såvel under min ansættelsesperiode ved Københavns Universitet som senere i 2010-12 har jeg arbejdet for professor dr. jur. Finn Taksøe-Jensen og bistået denne ved større private generationsskifter, udarbejdelse af høringsvar i forbindelse med ny lovgivning og udarbejdelse af lærebøger. I de tidlige år hos Finn Taksøe-Jensen blev jeg medforfatter på dennes lærebog, Tillæg til Arveretten, 1996, og senest var jeg assistent ved udarbejdelsen af lærebogen, Dødsboskifte, v/ Finn Taksøe-Jensen, Ib Hounsgaard Traberg og Anne Louise Bormann, udgivet november 2012.

I 2013 fik jeg det ærefulde hverv at blive udnævnt til ambassadør for Julemærkefonden, en beundringsværdig institution som evner at gøre en væsentlig forskel for de børn, der får muligheden for et ophold på et af hjemmene.

2014 Egen advokatpraksis
2011-2014 Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen – Advokat
2009-2012 Professor dr. jur. Finn Taksøe-Jensen – Juridisk medarbejder og assistent
2000-2007 Fossnit A/S og Hasselbalch & Foss A/S – Virksomhedsjurist og direktionssekretær
1999-2000 Civilretsdirektoratet – Fondsstyrelsen og Lenskontrollen – Jurist
1994-2000 Københavns Universitet – Ekstern lektor og manuduktør
1998-1999 Horten – Advokat
1993-1998 Advokatfirmaet Peter Alsted – Fuldmægtig og Advokat
1991-1992 Dragsted Advokater – Videnjurist og direktionssekretær

Udgivelser

Tillæg 1996 til Arveretten, Susan Fürst & Finn Taksøe-Jensen.
Tidskrift for Familie-og arveret TfA 2013.10: Ny praksis for beskatning af dødsboer med fællesejeformue

TV interview

Om arvingers muligheder for at få dødsboskat tilbage fra SKAT. Klik for at se interviewet.

Mere

Forretningsbetingelser Klientoplysninger