Bodelingsfaftale om skævdeling opretholdt

TfA2011.324V Kortvarigt ægteskab. M havde betalt 300.000 kr. til ejendom, mens H havde betalt 75.000 kr. I sommeren 2005 indgik H og M ægteskab med fælleseje som formueordning. I slutningen af 2003 havde de købt en ejendom i lige sameje - det vil sige,...