Latent skat – hvor skal den fratrækkes?

TfA2012.400/1 Denne afgørelse om beregning af boafgift er interessant for behandling af dødsboer med aktiver, hvorpå der hviler en latent skat, og der blandt arvingerne er en efterlevende ægtefælle. I sagen var der formuefælleskab i ægteskabet, og...

Boafgift, lån og gaver

TfA 2014.320 V I denne sag var der i åbningsstatus medtaget en passivpost på 880.500 kr., som arvingerne, A B og C, oplyste, udgjorde lån, som arvingerne havde ydet afdøde med det formål, at afdøde skulle give dem gaver af disse lån. (Åbningsstatus...