Arv

Arv Undertiden har en arving behov for at få sine interesser særskilt varetaget under et dødsbos behandling.  Årsagerne kan være mange og vidt forskellige. Måske søger en arving advokatbistand på grund af utilfredshed med selve bobehandlingen, men...

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller om, hvilken formuetype (særeje eller særeje), de ønsker, at deres respektive forskellige aktiver skal tilhøre dem som. Formuetypen er afgørende for, hvorledes der skal deles på et skifte. Det vil...

Boafgift, lån og gaver

TfA 2014.320 V I denne sag var der i åbningsstatus medtaget en passivpost på 880.500 kr., som arvingerne, A B og C, oplyste, udgjorde lån, som arvingerne havde ydet afdøde med det formål, at afdøde skulle give dem gaver af disse lån. (Åbningsstatus...