Dødsbobehandling

Dødsbobehandling Når en person dør, opstår der for afdødes formueforhold et dødsbo, som træder i den afdødes rettigheder og forpligtelser. Afviklingen af boet kaldes skiftet, og det kan ske på forskellige måder, afhængigt af boets forhold. Nogle...

Lidt om afgift af arv

Afgift af arv hedder i dag boafgift-og tillægsboafgift. Tidligere blev denne afgift kaldt arveafgift, men da reglerne blev ændret væsentligt, valgte man at ændre navnet på afgiften, hvilket rent forståelsesmæssigt er lidt ærgerligt. Afgiften...

Har du arvet for nylig?

Måske skulle der slet ikke have været betalt skat i det bo, som du var arving i? SKAT har i årevis administreret reglerne for dødsbobeskatning forkert, således at mange dødsboer, som i virkeligheden var skattefritagne, har betalt dødsboskat. På...