Bodeling

Bodeling Når ægtefæller med fælleseje skal skilles, skal fællesboet deles imellem dem. Mange spørgsmål melder sig i forbindelse med bodelingen. Det kan f.eks. være om værdiansættelsen af de forskellige aktiver, hvilken rolle skat spiller, hvem der...

Bodelingsfaftale om skævdeling tilsidesat

TfA2012.91/2 (Højesteretsdom) Aftalen var objektivt set urimelig, H havde ikke økonomisk indsigt og havde ikke fået professionel rådgivning. M og H mødte hinanden i 1978, da H var 17 år gammel. De blev gift i 1983 og havde fælleseje som...