Latent skat – hvor skal den fratrækkes?

TfA2012.400/1 Denne afgørelse om beregning af boafgift er interessant for behandling af dødsboer med aktiver, hvorpå der hviler en latent skat, og der blandt arvingerne er en efterlevende ægtefælle. I sagen var der formuefælleskab i ægteskabet, og...

Dødsbobehandling

Dødsbobehandling Når en person dør, opstår der for afdødes formueforhold et dødsbo, som træder i den afdødes rettigheder og forpligtelser. Afviklingen af boet kaldes skiftet, og det kan ske på forskellige måder, afhængigt af boets forhold. Nogle...

Boafgift, lån og gaver

TfA 2014.320 V I denne sag var der i åbningsstatus medtaget en passivpost på 880.500 kr., som arvingerne, A B og C, oplyste, udgjorde lån, som arvingerne havde ydet afdøde med det formål, at afdøde skulle give dem gaver af disse lån. (Åbningsstatus...

Lidt om afgift af arv

Afgift af arv hedder i dag boafgift-og tillægsboafgift. Tidligere blev denne afgift kaldt arveafgift, men da reglerne blev ændret væsentligt, valgte man at ændre navnet på afgiften, hvilket rent forståelsesmæssigt er lidt ærgerligt. Afgiften...