Testamente

Testamente Hvorfor oprette testamente? Er det overhovedet nødvendigt? Mange mennesker tror, at testamenter kun er noget, som velhavende mennesker behøver at oprette. Det er en misforståelse. I gamle dage blev man gift, fik børn og levede sammen til...

Arv

Arv Undertiden har en arving behov for at få sine interesser særskilt varetaget under et dødsbos behandling.  Årsagerne kan være mange og vidt forskellige. Måske søger en arving advokatbistand på grund af utilfredshed med selve bobehandlingen, men...

Afgørelse om testamentsfortolkning

TfA2012.252 Ægtefællerne M og H oprettede i 1990 testamente, hvorefter deres 3 børn skulle arve deres ”lovformelige andel, dvs. 1/6 af vort bo til hver”, mens resten skulle deles ligeligt mellem ægtefællernes børnebørn. Kort før oprettelsen af...