Afgørelse om testamentsfortolkning

TfA2012.252 Ægtefællerne M og H oprettede i 1990 testamente, hvorefter deres 3 børn skulle arve deres ”lovformelige andel, dvs. 1/6 af vort bo til hver”, mens resten skulle deles ligeligt mellem ægtefællernes børnebørn. Kort før oprettelsen af...