Latent skat – hvor skal den fratrækkes?

TfA2012.400/1 Denne afgørelse om beregning af boafgift er interessant for behandling af dødsboer med aktiver, hvorpå der hviler en latent skat, og der blandt arvingerne er en efterlevende ægtefælle. I sagen var der formuefælleskab i ægteskabet, og...

Boafgift, lån og gaver

TfA 2014.320 V I denne sag var der i åbningsstatus medtaget en passivpost på 880.500 kr., som arvingerne, A B og C, oplyste, udgjorde lån, som arvingerne havde ydet afdøde med det formål, at afdøde skulle give dem gaver af disse lån. (Åbningsstatus...

Lidt om afgift af arv

Afgift af arv hedder i dag boafgift-og tillægsboafgift. Tidligere blev denne afgift kaldt arveafgift, men da reglerne blev ændret væsentligt, valgte man at ændre navnet på afgiften, hvilket rent forståelsesmæssigt er lidt ærgerligt. Afgiften...

Har du arvet for nylig?

Måske skulle der slet ikke have været betalt skat i det bo, som du var arving i? SKAT har i årevis administreret reglerne for dødsbobeskatning forkert, således at mange dødsboer, som i virkeligheden var skattefritagne, har betalt dødsboskat. På...