Skal pensionsopsparingen ikke holdes uden for bodelingen?

En betydelig del af danskernes private opsparinger ligger i pensionsformuer, så det har selvsagt meget stor betydning, hvorledes de skal deles på et ægtefælleskifte, det vil sige ved separation og skilsmisse. I 2007 fik vi ny lovgivning om behandling af...

Bodelingsfaftale om skævdeling opretholdt

TfA2011.324V Kortvarigt ægteskab. M havde betalt 300.000 kr. til ejendom, mens H havde betalt 75.000 kr. I sommeren 2005 indgik H og M ægteskab med fælleseje som formueordning. I slutningen af 2003 havde de købt en ejendom i lige sameje - det vil sige,...

Bodelingsfaftale om skævdeling tilsidesat

TfA2012.91/2 (Højesteretsdom) Aftalen var objektivt set urimelig, H havde ikke økonomisk indsigt og havde ikke fået professionel rådgivning. M og H mødte hinanden i 1978, da H var 17 år gammel. De blev gift i 1983 og havde fælleseje som...