Lidt om afgift af arv

Afgift af arv hedder i dag boafgift-og tillægsboafgift. Tidligere blev denne afgift kaldt arveafgift, men da reglerne blev ændret væsentligt, valgte man at ændre navnet på afgiften, hvilket rent forståelsesmæssigt er lidt ærgerligt. Afgiften...

Har du arvet for nylig?

Måske skulle der slet ikke have været betalt skat i det bo, som du var arving i? SKAT har i årevis administreret reglerne for dødsbobeskatning forkert, således at mange dødsboer, som i virkeligheden var skattefritagne, har betalt dødsboskat. På...

Afgørelse om testamentsfortolkning

TfA2012.252 Ægtefællerne M og H oprettede i 1990 testamente, hvorefter deres 3 børn skulle arve deres ”lovformelige andel, dvs. 1/6 af vort bo til hver”, mens resten skulle deles ligeligt mellem ægtefællernes børnebørn. Kort før oprettelsen af...