Boafgift og dødslejegaver

TfA2011.175V

Afdøde, død 18. maj 2010, havde givet afgiftsfrie gaver til sine børn, svigerbørn og børnebørn den 29. april og 5. maj 2010. Retten fandt, at der var tale om dødslejegaver, som der derfor skulle betales boafgift af. Uanset at afdøde også i de foregående år havde givet afgiftsfrie gaver, fandt retten ikke, at der var tale om sædvanlige gaver.

Afdøde havde fra 2005 til 2008 hvert år givet sine 4 børn gaver for i alt 200.000 kr. I 2009 blev der givet 275.000 kr. i alt til de 4 børn samt to svigerbørn, der hver modtog 20.500 kr. I 2010 blev der givet 58.700 kr. til hvert af de 4 børn, 20.500 kr. til hvert af de to svigerbørn samt 58.700 kr. til hvert af afdødes 4 børnebørn, i alt 510.600 kr.

Det fremgår af sagen, at afdøde den 25. februar 2010 blev terminalregisteret (erklæret for døende) som følge af en inoperabel lungecancer. Retten lagde efter de lægelige oplysninger til grund, at afdøde havde givet de ovennævnte gaver i 2010 på et tidspunkt, hvor hun snart skulle dø, og at hun selv var klar over dette. Sådanne gaver kaldes dødslejegaver.

Det står i arvelovens § 93, stk. 1, nr. 2:

”Reglerne om testamente finder tilsvarende anvendelse på gaver, der er givet kort tid før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nærtforestående, og giveren var klar over dette.

I § 93, stk. 2 står endvidere:

”Stk. 1 nr. 2, gælder ikke for sædvanlige gaver”

Når reglerne om testamente i henhold til § 93 skal finde anvendelse, betyder det, at gaverne skal anses som arv og dermed er omfattet af reglerne om boafgift.

Selvom afdøde havde givet afgiftsfrie gavebeløb til sine børn gennem flere år før sin død, kom retten kom frem til, at der ikke var tale om sædvanlige gaver. Begrundelsen herfor er ikke nærmere konkretiseret, men kan muligvis være, at kredsen af de begunstigede i dødsåret var udvidet med børnebørn, og gavebeløbet dermed var væsentligt større end i de foregående år og måske ikke stod i forhold til gavegivers kår. Der var heller ikke tale om fødselsdagsgaver, konfirmationsgaver eller lignende, hvilket dog ikke er en betingelse for, at der foreligger en sædvanlig gave i arvelovens forstand.

Gavebeløbet på 510.600 kr. skulle derfor tillægges arvebeholdningen, som der i medfør af boafgiftslovens § 1 skulle betales boafgift af.