Boafgift, lån og gaver

TfA 2014.320 V

I denne sag var der i åbningsstatus medtaget en passivpost på 880.500 kr., som arvingerne, A B og C, oplyste, udgjorde lån, som arvingerne havde ydet afdøde med det formål, at afdøde skulle give dem gaver af disse lån.

(Åbningsstatus er en opgørelse af afdødes aktiver og passiver ved dødsfaldet.)

Afdøde havde i årene 2009-2011 foræret de tre arvinger hver 58.700 kr. ved et overtræk på sin konto, og arvingerne havde umiddelbart herefter lånt hende et tilsvarende beløb, som der blev oprettet gældsbreve for. I årene 2012 og 2013 havde A overført 3 x 58.700 kr. til A, der herefter havde overført beløbene til de tre arvinger som gaver, hvorefter B og C som lån til afdøde overførte hver 58.700 kr., som afdøde tilbageførte til A.

Arvingerne havde forklaret, at deres mor ønskede at give dem gaver i levende live, og at hendes formue bestod af en ubehæftet fast ejendom med en ejendomsværdi på 1.7 mio. kr., samt for 300.000 kr. værdipapirer. Arvingerne oplyste endvidere, at baggrunden for, at deres mor havde lånt pengene af dem, var, at deres mor ville undgå at realisere sine værdipapirer og optage lån i huset, så hun ikke skulle betale renter og afdrag.

Arvingerne gjorde gældende: At der havde været tale om reelle transaktioner, at dette var dokumenteret ved kontoudtog, at det faktum, at man låner penge den anden vej, ikke medfører afgiftspligt, at beløbene hver gang var under den afgiftsfrie bundgrænse, samt at beløbene kunne indeholdes i afdødes formue.

Det var skifteretten ikke enig med arvingerne i. Retten lagde til grund, at gaverne reelt ikke kunne betragtes som effektuerede, da beløbene umiddelbart efter blev tilbageført vil afdøde som lån, og da dette havde været en del af aftalen mellem parterne.

Med henvisning til boafgiftslovens § 13, stk. 3, som har til formål at sikre mod reduktion af afgiftsgrundlaget i de situationer, hvor en person påtager sig en gældsforpligtelse alene med henblik på at ”undgå betaling af afgift”, kom Retten frem til, at der ved beregningen af boafgiften i afdødes bo skulle tillægges arvebeholdningen de 880.500 kr., idet det ikke blev anset for godtgjort, at aftalerne havde haft andet formål end at spare boafgift, og der derfor ikke var tale om virkeligt ydede lån.

Vestre Landsret stadfæstede med samme begrundelse.