Bemærk at SKAT kan foretage modregning i din overskydende skat for din ægtefælles skyldige skat

…hvis SKAT forgæves har foretaget udlæg for skattegælden hos din ægtefælle, og det forgæves udlæg er foretaget i perioden fra tidspunktet, hvor den overskydende skat er betalingsmoden (det vil sige, at SKAT med sikkerhed ved, hvilket beløb, der kommer til udbetaling) og indtil 14 dage efter dette tidspunkt, hvis der ikke allerede foreligger et forgæves udlæg inden for de sidste 6 måneder. Retten til modregning forudsætter, at betingelserne for ægtefællehæftelse for skattegælden er opfyldt.