Bemærk at fælleseje ikke er det samme som sameje

Fordi man har fælleseje, ejer man ikke tingene sammen.

De aktiver, som man formelt er ejer af, er man også reelt ejer af. Står man alene på skødet, ejer man ejendommen alene, ligesom at indeståendet i et depot eller på en konto tilhører ejeren af depotet og kontohaveren osv. I dansk ret har vi det princip, som vi kalder, særråden og særhæften. Særråden betyder, at man helt selv bestemmer over de ting, som man ejer. Herfra er dog nogle undtagelser, hvor den vigtigste er råden over familiens bolig, som man ikke kan hverken pantsætte eller sælge uden den anden ægtefælles samtykke. Som modstykke hertil hæfter man også kun for sin egen gæld, medmindre man har indgået særlig aftale om andet. Fra princippet om særhæften er der også enkelte undtagelser, hvoraf den vigtigste er hæften for den andens skattegæld.

Men hvad betyder fælleseje så? Ved et skifte – både ved separation, skilsmisse eller død – gøres hver ægtefælles aktiver og passiver op for sig. Nettoværdien – også kaldet nettobodelen – skal ejerægtefællen herefter afgive halvdelen af til den anden ægtefælle vice versa. Men det er væsentligt at bemærke, at de respektive ægtefæller som udgangspunkt alene har økonomiske krav på hinanden, eftersom det er den positive nettoværdi, som deles, ikke selve aktivet.