Bemærk at ugifte samlevende ikke arver hinanden, hvis ikke de opretter testamente

Ugifte samlevende arver ikke hinanden ex lege, det vil sige efter loven. Det betyder, at såfremt der ikke er oprettet testamente, og afdøde efterlod sig børn, så går hele arven til dem. Hvis samleveren ingen børn havde, tilfalder arven afdøde samlevers forældre, subsidiært afdødes søskende. Man er altså nødt til at oprette testamente, hvis man som ugifte samlevende ønsker sikre den anden eller hinanden. Den nye arvelov (2008) åbner endvidere mulighed for, at samlevende i testamentet kan bestemme helt eller delvis at skulle arve hinanden og arves, som om de var ægtefæller. Et sådant testamente kaldes for et udvidet samlevertestamente.