International privatret

I sager med et internationalt element involveret finder international privatret anvendelse. Det kan f.eks. være, når en herboende person efterlader sig en fast ejendom i et andet land, eller et par gifter sig, mens manden har bopæl i et land, og de så senere flytter til et andet land. International privatret er ikke, som navnet lyder, en særlig fælles international lovgivning, men tværtimod national ret. Hvert land har sin egen internationale privatret, der bestemmer hvilke regler, der skal anvendes for det pågældende forhold. Ligger ovennævnte ejendom i Frankrig, bestemmer fransk international privatret, at denne franske del af dødsboet skal skiftes efter fransk ret, det vil sige efter de franske arveregler, mens det vil være afdødes nationale ret, altså dansk ret, som arven skal fordeles efter, hvis ejendommen er beliggende i Italien, for således er reglerne efter italiensk international privatret.

Stadig flere mennesker ejer aktiver uden for deres hjemland, har bosat sig udenlands eller boede udenfor Danmark ved indgåelse af deres ægteskab for blot at nævne nogle eksempler, og derfor er international privatret aktuel i mange sager, der vedrører privatpersoner og dermed også mine specialer. For at kunne yde den bedst mulige juridiske bistand i disse sager samarbejder jeg med særdeles erfarne familie- og arverets specialister i navnlig fransk, spansk og italiensk ret.