Fondsret

Fonde og selvejende institutioner er reguleret af en lang række regler og er underlagt offentligt tilsyn. Min rådgivning omfatter alle aspekter inden for fondsretten, men er afgrænset til fonde, der er omfattet af fondsloven og dermed ikke erhvervsdrivende fonde.