DISCLAIMER

Denne hjemmeside ejes og drives af Susan Fürst Advokat, Havnegade 39, 1058 København K, CVR-nr. 1998 1649.

Brugen af www. SusanFurst.dk (herefter kaldet Hjemmesiden) er underlagt nedenstående betingelser.

Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Susan Fürst Advokat kan ikke garantere, at indholdet er ajourført, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Indholdet er ikke udarbejdet som juridisk rådgivning og kan i enhver henseende ikke erstatte hverken juridisk eller anden professionel rådgivning.

Hjemmesiden indeholder links til eksterne websteder, og nogle websteder indeholder links til denne Hjemmeside. Susan Fürst Advokat er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websteder. Etablering af link til denne hjemmeside kræver forudgående skriftligt tilladelse af Susan Fürst Advokat.

Susan Fürst Advokat tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Hjemmesiden ikke indeholder virus. Susan Fürst Advokat garanterer imidlertid ikke, at Hjemmesiden er fri for skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Hjemmesiden.

Alt materiale på Hjemmesiden er beskyttet af ophavsretslovgivningen. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på Hjemmesiden, kan kun ske indenfor de i lovgivningens fastsatte rammer. Enhver anden benyttelse kræver Susan Fürst Advokats skriftlige tilladelse.

Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der vedrører Hjemmesiden, skal behandles ved danske domstole.