Bodeling

Når ægtefæller med fælleseje skal skilles, skal fællesboet deles imellem dem. Mange spørgsmål melder sig i forbindelse med bodelingen. Det kan f.eks. være om værdiansættelsen af de forskellige aktiver, hvilken rolle skat spiller, hvem der skal udtage hvad, om der er aktiver, som helt kan holdes udenfor delingen. Og hvad skal der ske med arv, personskadeerstatninger og pensionsrettigheder?

En stor del af danskernes opsparing ligger i pensionsrettigheder, der som udgangspunkt skal holdes uden for delingen, men der er mange undtagelser fra denne regel, og i talrige bodelingssager er det netop deling af pensionsrettighederne, som volder problemer.

Der er mange regler og hensyn at iagttage i forbindelse med en bodeling, og da resultatet af delingen udgør de respektive ægtefællers livsgrundlag efter skilsmissen, er det af stor betydning, at bodelingen i såvel juridisk som menneskelig henseende bliver behandlet professionelt og med respekt af de konkrete forhold.