Arv

Undertiden har en arving behov for at få sine interesser særskilt varetaget under et dødsbos behandling.  Årsagerne kan være mange og vidt forskellige. Måske søger en arving advokatbistand på grund af utilfredshed med selve bobehandlingen, men den hyppigste anledning er uenighed arvingerne imellem. Som nogle få eksempler herpå kan nævnes:

Modsætningsforhold i boet mellem længstlevende ægtefælle/samlever og førstafdødes børn fra et tidligere forhold, der vanskeliggør bobehandlingen

Værdiansættelse af et bestemt aktiv, det kan være boets faste ejendom, der har tjent som bolig for afdøde og længstlevende ægtefælle, og som denne nu gerne vil udtage. Livsarvingerne (børnene) vil gerne have en så høj vurdering som muligt, for så er der jo mere arv til dem, mens ægtefællen ønsker at få ejendommen udlagt billigst muligt

Flere arvinger ønsker at få udlagt samme aktiv

Uenighed om fortolkning af afdødes testamente

Afdøde var i uskiftet bo eller var bundet af et fællestestamente men har i levende live givet store gaver til nogle men ikke alle livsarvinger eller givet store gaver til en ny ægtefælle, samlever eller kæreste mv.