Latent skat – hvor skal den fratrækkes?

TfA2012.400/1 Denne afgørelse om beregning af boafgift er interessant for behandling af dødsboer med aktiver, hvorpå der hviler en latent skat, og der blandt arvingerne er en efterlevende ægtefælle. I sagen var der formuefælleskab i ægteskabet, og...

Boafgift, lån og gaver

TfA 2014.320 V I denne sag var der i åbningsstatus medtaget en passivpost på 880.500 kr., som arvingerne, A B og C, oplyste, udgjorde lån, som arvingerne havde ydet afdøde med det formål, at afdøde skulle give dem gaver af disse...

Boafgift og dødslejegaver

TfA2011.175V Afdøde, død 18. maj 2010, havde givet afgiftsfrie gaver til sine børn, svigerbørn og børnebørn den 29. april og 5. maj 2010. Retten fandt, at der var tale om dødslejegaver, som der derfor skulle betales boafgift af. Uanset at afdøde...